Hvordan påvirker Parkinsons tarmen?

Publisert av Anna Mars, 03.sep.2020

To av tre personer med Parkinsons sykdom lider av obstipasjon, og symptomet kan oppstå lenge før diagnosen er klar. Obstipasjon er en av de mest vanlige ikke-motoriske symptomer ved denne sykdommen. 

Les mer

Emne: Nevrogen blære, Parkinsons sykdom