Ikke alle katetre er like

Publisert av Anna Mars, 17.feb.2021

Hvordan kan et kateter hjelpe deg med å leve et mer balansert liv?

Les mer