Hvordan kombinert blære- og tarmbehandling kan forbedre helse og velvære hos MS pasienter

Publisert av Anna Mars, 04.jan.2021

Finn meg på:

Alvorlige blæresymptomer betyr ofte alvorlige tarmsymptomer. Likevel blir de sjelden satt i sammenheng, til tross for bevis for bedre kliniske utfall og betydelige økning av livskvaliteten ved kombinert behandling.

wellspect-lee-MS-blogLee, 30, har diagnosen MS

Det første steget i denne kombinerte tilnærmingen er å snakke. Fire av ti MS pasienter har aldri blitt spurt om problemer med blære og tarm - og de kan være for flaue til å snakke om problemet av seg selv.

Jeg hadde et blæreproblem tidligere og nå har jeg det ikke. Jeg visste ikke den gangen at tarmen påvirket blæren min. Da tarmproblemene mine ble løst så det ut til at blæren også fungerte bedre.

– Kerry, 49, har diagnosen MS

Blære- og tarmdysfunksjon hos MS pasienter blir ofte mindre diskutert og satt ord på enn mer kjente symptomer som gangproblemer, synsproblemer og tretthet. I tillegg til den potensielt alvorlige, medisinske risikoen hvis disse forholdene ikke blir diagnostisert og behandlet, kan de ha stor innvirkning på menneskers livskvalitet og føre til angst, depresjon og sosial isolasjon.

4 av 10 pasienter er aldri blitt spurt…

La oss begynne med hovedutfordringen som må overvinnes: Å sørge for at blære- og tarmproblemer hos MS pasienters blir tatt opp og diagnostisert slik at de kan behandles. Til tross for at 66% av MS pasienter rapporterer kombinert dysfunksjon i blære og tarm1, har fire av ti pasienter aldri blitt spurt om problemer under kontakt med helsepersonell1.

Mange pasienter tåler dessuten ofte symptomene sine i stedet for å oppleve å bli flau over å snakke om dem. Det er viktig å være proaktiv og be pasienter om å hjelpe dem med å ta det første skrittet på veien til behandling.

Hvilke typiske symptomer skal vi se etter?

Ettersom sentralnervesystemet kontrollerer både blære- og tarmfunksjonen, er det ikke overraskende at de fleste med MS har problemer. Avhengig av hvor den nevrologiske skaden er, kan pasienter ha separat dysfunksjon i blæren eller tarmen, eller samvirkende dysfunksjon der symptomene kan forverre hverandre:

Blæredysfunksjon

 • Overaktiv blære med hastverk og enkelte ganger urinlekkasje
 • Ufullstendig tømming på grunn av detrusor sphincter dyssynergi eller svak sammentrekning
 • Urinveisinfeksjon (UVI) som et resultat av resturin

Tarmdysfunksjon

 • Obstipasjon på grunn av nevrologisk skade og/eller begrenset bevegelighet
 • Ufullstendig tømming som fører til gjentatte besøk på toalettet
 • Avføringslekkasje

Kombinert dysfunksjon

 • Mekanisk – hastverks urinlekkasje og økt frekvens på grunn av obstipasjon og mekanisk trykk
 • Nevrologisk – blære- og tarmfunksjon kontrolleres på samme måte, både sentralt og lokalt
 • Farmasøytisk – enkelte legemidler som demper symptomene fra blæren kan forverre tarmproblemene

Kombinert behandlingsopplegg lønner seg

Den gode nyheten er at behandlinger som lindrer den ene tilstanden ofte bedrer den andre på samme tid.2, 3 For eksempel kan antall urinveisinfeksjoner (UVI) og episoder med urininkontinens avta betydelig med tillegg av tarmbehandling for personer med dysfunksjon i blæren.2, 4

En kombinert tilnærming den beste måten å behandle personen på. For det første er det med på å sikre at personer med MS blir spurt om både blære- og tarmdysfunksjon til hjelp for diagnose og behandling. Ved å håndtere alle symptomer har det størst innvirkning på pasientenes livskvalitet. Når både blære og tarm fungerer eller er håndterbare, gjør det folk trygge på å forlate huset, gå på jobb og ha intime forhold. Dette reduserer selvfølgelig risikoen for depresjon, angst og sosial isolasjon. Men det kan også gi mennesker med MS et viktig løft for selvfølelse og trivsel som hjelper dem, ikke bare å overleve, men også trives.

Det var en lettelse da jeg fant behandling både for blære og tarm. Nå kan jeg forlate huset og begynne å leve livet mitt igjen.

- Lee, 30, med diagnosen MS

Interessert i å finne ut mer?

Hvis du vil vite mer om hvordan MS kan påvirke blære og tarm, last ned vår brukerveileder her: 

Last ned MS brukerveilederReferanser

 1. Wang et al. Multiple Sclerosis and related disorders. 2018;20:16-21.
 2. Radojicic et al. BJU Int. 2018. doi:10.1111/bju.14414
 3. Rasmussen et al. Ugeskr. Laeger. 2011;173(39):2412-2415.
 4. Radojicic et al. J. Pediatr. Urol. 2018. doi: 10.1016/j.jpurol.2018.05.025

Emne: urinblærens og tarmens interaksjon, blæredysfunksjon, tarmdysfunksjon, multippel sklerose (MS)