Nedsatt funksjon = nedsatt selvbilde/verdighet?

Publisert av Anna Mars, 01.apr.2021

Finn meg på:

Det følger alltid en viss usikkerhet med et legebesøk. Du utleverer deg fullstendig til noen andre og kan føle deg sårbar, spesielt hvis det er et vanskelig/følsomt/ubehagelig tema. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant kateterbrukere i Tyskland, Italia og Sverige som tar opp hvordan det er å leve med urinveisproblemer/plager og hyppige legebesøk.

wellspect-intermittent-catheterization-patient-meeting-dignity

Leve med/Livet med urinveisplager

Personer som har problemer med urinveiene kan oppleve nedsatt selvtillit og slite med dårlig selvbilde. Svar fra undersøkelsen beskriver nettopp denne typen følelser. Alle som har svart mener at de føler seg usikre når de er ute blant folk, og noen er engstelige når det kommer til parforhold, sosialt liv og jobb.

"Det begrenser hverdagen min, på jobb og i sosiale aktiviteter."


"Jeg føler meg deprimert fordi jeg ikke kan tømme blæren på normal måte. Jeg er ofte syk, og når jeg går ut eller på jobb, klarer jeg ikke å slappe av fordi jeg er redd for lekkasje."


"Jeg føler meg usikker.


"Jeg stiller spørsmål ved meg selv som kvinne. Det er vanskelig å innse og akseptere at jeg, en kvinne på 42 år, ikke kan kontrollere min egen kropp."

Noen uttrykker frustrasjon, mens andre har akseptert blæreproblemene sine. Det siste gjelder særlig for de som har hatt plager lenge, og som har funnet en fungerende behandling og en god måte å håndtere situasjonen på.

Ren Intermitterende Kateterisering (RIK)

Personene som var med i undersøkelsen bruker tappekateter for å tømme urinblæren, og vi var nysgjerrige på hvordan de ble introdusert for ren intermitterende kateterisering (RIK). Hvordan opplevde de å begynne med kateter?

"Til å begynne med var jeg ikke spesielt begeistret…Det tok lang tid i starten, men nå har det blitt en del av hverdagen min og jeg tenker nesten ikke på det."


"Jeg begynte med kateter allerede som barn, og da var det mamma som hjalp meg. I begynnelsen var det vanskelig å finne hvor jeg skulle sette inn kateteret, men jeg øvde med speil og nå gjør jeg det uten hjelpemidler."


"Jeg ville lære meg det så fort som mulig, så jeg slapp å være avhengig av mamma. Da har jeg friheten til å klare meg selv.”


"Første gangen hadde jeg en sykepleier som var ganske ufølsom, men etterhvert tok en annen sykepleier over, og hun var veldig forsiktig og hensynsfull. Hun håndterte den sårbare situasjonen veldig bra."

Første møtet med helsepersonell er viktig

Helsepersonell blir identifisert som en viktig faktor for å få en så smidig start som mulig med kateterisering. Det kan være et følsomt tema, og de brukerne vi har snakket med foretrekker at det avdramatiseres noe, samtidig som man holder en respektfull tone.

"Det er viktig å ha en person man kan prate med og beklage seg til hvis det er behov for det. Det er ikke lett for venner og familie å forstå hvordan jeg har det.”


"Blæreproblemene mine påvirker meg veldig mye, og alt som kan være med på å gjenopprette verdighet er verdifullt for meg. Det å bli møtt med respekt av helsepersonell, samt lære meg å respektere meg selv igjen, er viktig."


"Kunnskapen er ikke alltid like god. Du skal ikke behøve å be om de beste produktene, det skal sykepleieren kjenne til og tilby uansett. Det tok lang tid før jeg oppdaget at det finnes hydrofile katetre."


"I starten var jeg ikke komfortabel med å stille masse spørsmål, men det hadde nok med skaden min å gjøre. Jeg har fått god hjelp fra helsepersonell som har svart på alle spørsmålene mine, også de dumme, men jeg må selvfølgelig tørre å spørre…"

Trykk for å lære deg mer om urinblæren, intermitterende kateterisering og hva som er viktig å ta hensyn til når du velger kateter.

Last ned brukerveiledning for kvinner med urinveisplager

Emne: ren intermitterende kateterisering (RIK), blæredysfunksjon, verdighet, brukerhistorier