Nytt håp for mine pasienter. Presenterer den nye Navina Fecal Incontinence Insert.

Publisert av Arita Fejzulai, 26.aug.2021

Bev Collins jobber som ledene klinisk sykepleier i Storbritannia. Hun behandler pasienter med ulike blære- og tarmproblemer, og hjelper dem med å håndtere sine kontinensproblemer på egen hånd.

Det kan være mange grunner til avføringslekkasje, og det påvirker både menn og kvinner i alle aldre. Jeg møter mange pasienter med de samme symptomene, men med veldig forskjellig bakgrunn og underliggende årsaker. Pasienten kan ha hatt symptomene sine siden barndommen og har utviklet ulike mestringsstrategier gjennom årene. Avføringslekkasje kan også være resultatet av en nylig hendelse - en ung kvinne med komplikasjoner etter fødsel, eller en eldre mann etter endetarmskreft.

Les mer

Emne: #SikreUavhengighet

Hos Wellspect gjør vi en forskjell. For hverandre og for fremtiden.

Publisert av Arita Fejzulai, 12.aug.2021

Med fokus på menneskers helse og velvære strever Wellspect for å være en arbeidsplass som er preget av omsorg - omsorg for hverandre, for brukerne av våre produkter og for miljøet. Å gjøre en reell forskjell er mer enn tomme ord for oss - det gjennomsyrer det daglige arbeidet og bekreftes av svaret vi får fra brukerne av våre kontinentprodukter over hele verden.

Les mer

Emne: miljø, holdbarhet, arealdifference, ViErWellspect, Nåogifremtiden