Den internasjonale Kvinnedagen 2021

Publisert av Anna Mars, 08.mar.2021

Finn meg på:

Vi bryr oss om kvinner og er opptatt av kvinnens helse. I Wellspect er hygiene, kontroll og verdighet en inspirasjon i vårt daglige arbeid.


Stort sett har kvinner mere problemer med å få de helsetjenestene de har behov for og det er klart at det er behov for endringer. WHO etterlyser reformer for å sikre at kvinner er sentralt involvert i deres egen omsorg. Vi er enige og vil bidra. Lær mer om hvordan vi spesifikt skreddersyr terapier og produkter for å hjelpe kvinner på Kvinner og helse. 

Les mer: https://www.internationalwomensday.com/ 

Emne: verdighet, Kvinners helse