En takk til alt helsepersonell

Publisert av Gry Sveinhaug, 12.mar.2020

Wellspect ønsker å rette en stor takk til alle dere i helsevesenet som for tiden jobber hardt for å takle utbruddet av Koronavirus.

wellspect-navina-smart-data-woman

Utbrudd av COVID-19, eller Koronaviruset, har rammet mange mennesker over hele verden. Det er en utfordrende jobb å være helsepersonell og i frontlinjen i disse tider. Både fordi du må jobbe lange skift for å hjelpe de som allerede har blitt syke, og fordi du må bekymre deg for om du tar med deg smitte hjem til familien.

På Wellspect har vi satt i gang alle mulige tiltak for å sikre levering av våre produkter og tjenester til alle brukere og helsepersonell som har behov for dem. Vi vil også benytte anledningen til å sende gode tanker til kollegaer i land som er hardt rammet.

Pass på deg selv og alle rundt deg på best mulig måte, ved å holde deg oppdatert på råd og anbefalinger fra locale myndigheter. Du kan også lese “råd til befolkningen” fra World Health Organization her: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Emne: COVID19