Hvordan lykkes med blærekontroll – webinarepisode fra ISCoS

Publisert av Wellspect HealthCare, 07.feb.2023

Vi er endelig tilbake med en ny episode av ISCoS webinarserie «SCI Care – What Really Matters». Denne gangen fokuserer vi på blærekontroll og hvordan lykkes med intermitterende kateterisering.

iscos

Denne episode er ledet av Alan Cook, Markedssjef i Wellspect UK. Alan har jobbet I kontinensindustrien i 13 år, primært med intermitterende kateterisering og transanal irrigasjon. Han har et unikt ståsted for å kunne dele både sine profesjonelle og personlige erfaringer fra blærekontroll ved hjelp av RIK. Alan fikk en T8 ryggmargsskade i 2005.

Med seg på laget for å gå i dybden på dette temaet, har han med seg tre eksperter, Rachel Skews, en urologisk sykepleier fra «North Bristol NHS Trust» og kollegaene Kimberly Porter og Jeanette Jones fra «Midland Center for Spinal Injuries».

"En del av min rolle i forbindelse med poliklinisk oppfølging er å stille de riktige spørsmålene. Det er mange spørsmål som er riktig, men det viktigste er å være konsekvent med de spørsmålene man velger å stille og at vi holder oss faglig oppdatert og vet hva som finnes tilgjengelig av hjelpemidler for våre pasienter." - Rachel Skews.

Webinaret dekker tre hovedmål: nøkkelfaktorer ved oppstart av intermitterende kateterisering, sette søkelys på mulige barrierer mot å lykkes og maksimere muligheten for mestring etter utskriving. Panelet utforsker temaet ved å spørre spørsmål som for eksempel, finnes det et riktig tidspunkt å tilnærme seg pasienten i forbindelse med oppstart av RIK? Hvordan påvirkes pasientforløpet av dette? Hvordan kan vi sikre at pasienten lykkes etter utskriving? Hvilke andre faktorer bør vurderes og hvor viktig er det med støtte fra likepersoner?

"Synliggjøre at det finnes et lys i tunnelen ved å vise at de har mestret oppgaven og gått videre. Støtte fra likepersoner er uvurderlig.” – Kimberly Porter

I sum, det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal lykkes med å levere et vellykket blærekontroll-program. Informasjon, opplæring og likeperson-støtte er alle viktig for å lykkes.

Du kan se hele webinaret her