Hvordan vi jobber for å redusere vårt energiforbruk ved Wellspect sitt hovedkontor

Publisert av Anna Mars, 11.feb.2021

Finn meg på:

I løpet av de siste årene har Wellspect iverksatt flere viktige tiltak for å redusere energiforbruket ved hovedkontoret i Mölndal. I dette intervjuet forklarer Magnus Hjalber, Senior Manager for Facility Management, mer.

Kan du fortelle oss om disse nye tiltakene som er iverksatt på stedet?
For å starte har vi renovert fasade og vinduer på hovedbygningen for å redusere energiforbruket, samt regelmessig oppgradering av ventilasjonsanlegget. Videre er det iverksatt en ny energipolitikk som blant annet har ført til at vi stiller høyere krav til maskinleverandørene våre, både når det gjelder energieffektivitet og energimåling. Vår avdeling for produksjonsutvikling jobber med å øke bruken av elektriske motorer i stedet for å bruke pneumatisk kontroll (trykkluft), siden elektrisitet har en betydelig bedre effektivitet enn trykkluft.

Hva har blitt gjort i løpet av 2020?
Vi har brukt energi fra fornybare kilder de siste fem årene. For å redusere vårt miljøavtrykk ytterligere, er det installert solcellepaneler på en av bygningene våre med en kapasitet på 27,7 kW. Vi har også byttet ut noen vinduer i deler av produksjonen, noe som resulterte i en besparelse på 20.000 kWh / år. Det ble installert en ny luftkompressor som vil gi bedre effektivitet, og vi har investert i en hastighetsstyrt kompressor for å redusere energiforbruket med ytterligere ti prosent. Belysning på lageret vårt er erstattet med LED-belysning, noe som sparer 35.000 kWh / år. Ladestasjoner er installert for å fremme personalets mulighet til å velge elbil, og vi øker også antall målepunkter for strømforbruk for å kunne prioritere de riktige tiltakene og være i stand til å visualisere det reelle forbruket. Vi har også utviklet en energiundersøkelse for å ha ytterligere grunnlag for forbedringer.

solar panels
Solcellepaneler har blitt installert på hovedkontoret i Mölndal, Sverige.

Hvordan ser du på utviklingen fremover?
Det er økende interesse blant våre kunder når det gjelder produktets livssyklus. Energibruk er et sentralt tema i dette, så behovet for kontinuerlig forbedring øker ytterligere. Mange av våre ansatte har investert i miljøspørsmålet, ikke minst når det gjelder energiforbruk. Vi er stolte av dette, og vi vil være en attraktiv arbeidsplass som tydelig bryr seg om disse viktige problemene. Selv kjører jeg en elektrisk hybridbil og har solcellepaneler hjemme. Jeg synes det er viktig å være et godt eksempel både privat og i rollen som eiendomsforvalter. Jeg synes det er viktig at vi som selskap bidrar til et bærekraftig samfunn.

Lær mer om bærekraften på Wellspect

Emne: bærekraft