Hvorfor er det så viktig å gå på do?

Publisert av Wellspect HealthCare, 19.nov.2022

For verdens toalettdag, grunnlagt av FN for å sette fokus på den globale sanitetskrisen, vil vi rette søkelyset på viktigheten av å gå på do når nøden byr seg, og viktigheten av tilgang på offentlige toaletter, for alle.

AID0058007

Å vegre seg for å bruke offentlig toalett, kan resultere i vedvarende problem med tarmen og i det lang løp føre til obstipasjon. Det er derfor viktig å høre på kroppens signaler, og gå på do når du føler trang, særlig hvis du tidligere har hatt problemer med tarmen.

En fersk undersøkelse fra Sverige, fokusert på tabuet om å snakke om og vegre seg for å gå på offentlige toaletter, viste at mer enn halvparten av respondentene innrømmet å unngå å gå på toalettet utenfor sitt eget hjem. Ifølge undersøkelsen var de verste stedene å tømme tarmen:

  • Tog og fly
  • Restauranter og kafeer
  • Hos en venn
  • Skolen eller arbeidsplassen

Så mange som en av tre kvinner og en av syv menn unngikk å tømme tarmen når de var på skolen eller på jobb, og dette gjelder ikke bare Sverige. Ifølge en vitenskapelig artikkel har 50% av alle ungdommer og 40% av alle voksne en innlært oppførsel for å undertrykke trangen til å gå på do. Å holde seg er en vanlig årsak til forstoppelse hos barn 1.

Hvorfor er det så viktig å gå på do?

Å holde seg for lenge, kan resultere i smerter i tarmen, da mer væske absorberes fra avføringen og gjør denne hard. Dette kan bli en ond sirkel med at man holder seg, som igjen kan føre til at en stor, hard avføringsklump blir sittende fast i tarmen. Dette kalles forstoppelse. Gjentatte forstoppelser kan forårsake utvidelse av rektum, med symptomer på avføringslekkasje på grunn av overflow, redusert følelse i endetarmen og til slutt en svekket følelse og trang til å ha avføring. Hvis det gjentas over lengre tid, kan undertrykkelse av trang til avføring til slutt føre til tilstander som ufrivillig avføringlekkasje og slow transit forstoppelse 1.

Les mer om viktigheten av toaletter

1. Vriesman, M.H., et al., Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2020.