Kildesortering + LoFric = sant!

Publisert av Anna Mars, 12.nov.2020

Finn meg på:

Vi har stort engasjement i å beskytte og verne om miljøet. Vi søker hele tiden nye måter å forbedre vår produksjon og våre prosesser på for å være så effektive som mulig – uten å la det gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

wellspect-environment-plant-1

Vi har konvertert hele katetersortimentet vårt til et plastmateriale som er helt uten PVC, som oppfyller alle krav vi stiller til produktkvalitet og samtidigt reduserer miljøpåvirkningen hele veien fra fremstilling til avfallshåndtering.

Hvordan skal man som privatperson eller helsepersonell kildesortere LoFric kateteret på beste måte etter bruk, for å være så snill som mulig mot miljøet?

Her er et forslag:
  • Transportemballasjen sorteres som papp og papirpakning
  • Kartongen katetrene ligger i sorteres som papp og papirpakning
  • Pakningene som:
    - LoFric Sense og LoFric Origo ligger i sorteres som plastpakning
    - LoFric (annet) ligger i deles og sorteres som plastpakning og papirpakning
  • Håndtaket på LoFric Elle sorteres som plastpakning

Selve katetret skal sorteres som brennbart restavfall ettersom det ikke er en pakning og har vært i kontakt med kroppsvæske i forbindelse med kateteriseringen. Det samme gjelder for pakninger som har vært i kontakt med kroppsvæske og ikke er skyllet.

Hvert nytt produkt vi tar fram forsøker vi å gjøre enda mer miljøvennlig. Vår siste innovasjon for kvinner, LoFric Elle, har derfor ytterligere noen fordeler:

  • Kartongen til LoFric Elle er fremstilt av av FSC-merket* kartong.
  • Håndtaket på LoFric Elle er fremstilt av gjenvinningsbar plast

Mer informasjon om vårt arbeid med holdbarhet*FSC står for Forest Stewardship Council og er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som jobber for en miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk livskraftig bruk av verdens skoger, gjennom sitt sertifiseringssystem

Sertifiserte foretak følger FSC regler (standarder) for skogbruk og sporbarhet. De som følger reglene får merke sine produkter med FSC varemerke. FSC-merket gjør at forbukere og foretak kan velge varer av tre som kommer fra et ansvarsfullt skogbruk, det vil si et skogbruk som tar hensyn til mennesker og miljø.

Kildehenvisning:
https://se.fsc.org/

Emne: miljø, holdbarhet