Hos Wellspect gjør vi en forskjell. For hverandre og for fremtiden.

Publisert av Arita Fejzulai, 12.aug.2021

Med fokus på menneskers helse og velvære strever Wellspect for å være en arbeidsplass som er preget av omsorg - omsorg for hverandre, for brukerne av våre produkter og for miljøet. Å gjøre en reell forskjell er mer enn tomme ord for oss - det gjennomsyrer det daglige arbeidet og bekreftes av svaret vi får fra brukerne av våre kontinentprodukter over hele verden.

Les mer

Emne: miljø, holdbarhet, arealdifference, ViErWellspect, Nåogifremtiden

Kildesortering + LoFric = sant!

Publisert av Anna Mars, 12.nov.2020

Vi har stort engasjement i å beskytte og verne om miljøet. Vi søker hele tiden nye måter å forbedre vår produksjon og våre prosesser på for å være så effektive som mulig – uten å la det gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

Les mer

Emne: miljø, holdbarhet