Nytt på hjemmesiden om Parkinson

Publisert av Gry Sveinhaug, 13.aug.2019

For personer med nevrologiske sykdommer som Multippel Sklerose (MS), ryggmargsskade (RMS) eller Parkinson er påvirkningen på urinblæren og tarmen stor. For de fleste vil dette bety dårligere livskvalitet. Ofte vil det være symptomer både fra urinblære og tarm. Det er på tide med et mer helhetlig syn på dette problemet – for pasientenes skyld.

Les mer

Emne: livskvalité, parkinson, urinblærens og tarmens interaksjon