Alle er like, men noen er mer like enn andre? Kjønnsspesifikke forskjeller ved behandling av blæreproblemer

Publisert av Gry Sveinhaug, 16.apr.2019

Vi er alle mennesker, men anatomien er forskjellig. Menn og kvinner opplever kjønnsspesifikke forskjeller når det gjelder urologiske komplikasjoner, og disse forskjellene må man ta hensyn til ved behandling.  

Les mer