Nevrologiske funksjonsnedsettelser i nedre urinveier med tre ulike utgangspunkt – ryggmargsskade, Spina bifida, og Multippel Sklerose

Publisert av Gry Sveinhaug, 23.jul.2019

En vanlig årsak til nedsatt funksjon i nedre urinveier, er nevrologisk skade som følge av ryggmargsskade (RMS), Spina bifida eller Multippel Sklerose (MS). Hverdagen kan se svært ulik ut for personer som lever med disse diagnosene, men de kan ha mye til felles hva gjelder problemer knyttet til urinblæren.

Les mer