A real difference, nå, og i fremtiden

Publisert av Anna Mars, 24.sep.2020

Finn meg på:

I Wellspect jobber vi med en helhetlig tilnærming, der de miljømessige, sosiale og økonomiske aspektene av virksomheten vår er avhengig av hverandre og avgjørende for at vi skal lykkes. Vi bruker ressursene våre effektivt og ansvarlig og jobber for å gjøre en reell forskjell, nå og i fremtiden.

Blog Image Sustainability

Mine tanker om bærekraft 

- Svenn Poulsen, Group Vice President Wellspect HealthCare and Chairman of the Board of Directors for Dentsply IH AB.

"Når jeg tenker på bærekraft, er det tre ord som skiller seg ut - balanse, respekt og fotavtrykk."

Balanse er viktig - som individ, som ansatt og som selskap. Jeg er overbevist om at hvis du kan balansere miljøbelastningen samtidig som du beholder sosial og økonomisk bærekraft, har du et godt grunnlag for å lykkes som selskap.

Vårt ansvar som selskap er et prinsipp større enn selskapet selv. Det handler om respekt for oss som lever nå, for de som har jobbet foran oss og for fremtidige generasjoner. Vi må alltid huske at vi ikke er alene om dette.

Vi ønsker å være en arbeidsplass med mennesker som er hensynsfulle, positive og snille mot hverandre. Vår ambisjon når vi utvikler nye produkter er å gjøre en reell forskjell for brukeren, samtidig som vi reduserer vårt miljøavtrykk til en overkommelig pris. Dette er, og vil fortsette å være, vår største utfordring innen prosjektet med bærekraft.

Vi er stolte
Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi kan bli mer bærekraftige og redusere vår påvirkning på miljøet. Det er en pågående prosess, og en vi vil fortsette å jobbe med dette i årene som kommer. Her er noe vi så langt er stolte av:

0,72 LTIF
«Lost time injury frequency» Frekvensen for tapt tid har forbedret seg med 49% i 2019 sammenlignet med 2018.

100 % fornybar elektrisitet
Siden 2009 er all energi brukt på hovedkontoret og fabrikken i Mölndal fra fornybare kilder.

-37 % reduksjon av drivhusgasser stammer fra vår reisevirksomhet.

Ny miljøtillatelse i fabrikken i Mölndal, for å muliggjøre konvertering til belegningsprosess med bruk av løsningsmidler med lavere miljøpåvirkning og bruk av mindre vann og kjemikalier.

LCA – Livssyklusanalyser tilgjengelig for LoFric produktene.

Lær mer om bærekraften på Wellspect

Emne: arealdifference, ViErWellspect, Nåogifremtiden