Takk til våre sykepleiere på den internasjonale sykepleierdagen

Publisert av Arita Fejzulai, 12.mai.2021

Til tross for utfordringene forårsaket av pandemien i hele verden, har Wellspect, våre partnere og våre distributører klart å opprettholde leveranse av våre produkter, og vår plikt til å ta vare på brukerne våre. Sykepleiere har vært viktige i dette arbeidet. Vi snakket med Sallyanne Haigh, sykepleier i vårt Wellspect UK supportteam.

Nurses at Wellspect
Helene and Monica – spesialsykepleiere i Wellspect

Da pandemien startet, ble spesialsykepleiere og helsepersonell omplassert til frontlinjen på sykehus og klinikker, og nedstengninger gjorde det vanskeligere for Wellspect å levere support til våre brukere.
I et team på syv, som øker til ti når etterspørselen er høy, inkludert spesialsykepleiere, koordinerer Sallyanne sykepleierbesøk og gir støtte til brukerne våre.

Vi har hatt mye mer å gjøre ettersom folk ikke kan møte sine spesialister på sykehus og klinikker, så vi er mye mer aktive ute i distriktet.

Nye brukere blir henvist til Wellspect av det lokale helseforetaket, og Sallyannes team vil avtale et besøk innen 24 timer. Sallyanne er spesielt godt egnet til rollen, etter å ha vært sykepleier i tjue år, men også bruker selv, etter å ha fått en ryggmargsskade for noen år siden.

Kvinner og menn kan ha en rekke diagnoser, alt fra en nevrologisk diagnose, bekkenbunns problemer til godartet prostata hyperplasi, som har skapt behov for våre produkter og tjenester. Etter at de har mottatt levering av engangs katetre, eller utstyr til transanal irrigasjon, Sallyanne vil vurdere evnen til å motta opplæring og håndtere produktet og deretter planlegge et besøk fra et medlem fra hennes team.

I min karriere som sykepleier har interaksjonen med pasienten alltid vært en av fordelene med jobben. Jeg skal sørge for at de er i nærheten av en vask, og at alt utstyr er tilgjengelig. Sørge for at de får støtte og er kjent med rutinen, og planlegger deretter oppfølgingsbesøk eller samtaler for å se hvordan det går.

Enkelte brukere, forståelig nok under en pandemi, ønsker kanskje ikke personlig besøk andre gangen, til tross for at alle medlemmene av teamet alltid har på seg fullt verneutstyr, og opprettholder den anbefalte avstanden. Hvordan støtter teamet disse brukerne effektivt?

Vi har alle måttet stole på digitale verktøy i løpet av denne pandemien, og vi bruker Whatsapp eller Facetime til å kontakte brukerne våre. Det reduserer også reisevirksomheten, men gjør at teamet vårt utfyller sine forpliktelser til å besøke brukerne våre.


Wellspect nurse and user meeting in home environment 16 9
Bev Collins, spesialsykepleier, med Michael Kerr, bruker av LoFric kateter etter å ha pådratt seg en ryggmargsskade


Over hele verden sysselsetter Wellspect helsepersonell med å kontakte og hjelpe våre brukere med å benytte våre produkter. Vi vil takke dem for deres forpliktelse overfor disse og hvordan de tjener samfunnet vårt.

Gjennom denne pandemien er vi fortsatt forpliktet til å gjøre en virkelig forskjell for brukerne, kundene og samfunnet.

 


Online presentasjoner og diskusjoner,

med helsepersonell innenfor området urologi

  • On Demand Webinar "En ny vinkel som øker verdigheten for kvinner og IK"

Dette programmet er utviklet for å være av spesiell interesse for alle som har interesse for eller underviser kvinner i intermitterende kateterisering (IK). Våre foredragsholdere diskuterer mulige løsninger og nye vinkler som omfavner de vanlige utfordringene kvinner kan møte når de starter eller lever med intermitterende kateterisering (IK).

  • Utfordrer både fysisk, følelsesmessig og mentalt
  • Øker verdigheten for kvinner
  • Hvordan være sterk i overgangsalderen

Se Wellspect Webinarer

Emne: ren intermitterende kateterisering (RIK), transanal irrigasjon (TAI), COVID19, Sykepleie